• Juridiskās piezīmes

Juridiskās piezīmes


Izmantojot šo mājaslapu, uz jums attiecas šie vispārīgie nosacījumi neatkarīgi no tā, vai esat uzklikšķinājis uz mājaslapā esošās saites «Vispārīgie nosacījumi». Uz šīm saitēm mājaslapā tiek vērsta jūsu uzmanība, tāpēc pieņemam, ka esat šos vispārīgos nosacījumus pamanījis un ar tiem iepazinies.

Pakalpojumu sniegšanas līgums

Attiecībā uz mūsu sniegtajiem transportlīdzekļu stiklu remonta un nomaiņas pakalpojumiem tiek piemēroti sekojoši līguma nosacījumi:

  1. Mēs veicam transportlīdzekļu stiklu remonta un/vai nomaiņas darbus, pamatojoties uz šī līguma punktiem.
  2. Līgums ir noslēgts starp mums un jums kā transportlīdzekļa valdītāju.
  3. Jūs pēc savas brīvas gribas apņematies mums samaksāt uz jums izsniegta rēķina pamata par pakalpojumiem, kurus esat pasūtījis pats vai ko ir pasūtījis jūsu pārstāvis.
  4. Ja jums ir KASKO apdrošināšana, tad jums var būt pienākums veikt samaksu par pašrisku. Pašriska apmēru nosaka jūsu apdrošināšanas līgums. Ja jūs mums neesat vēl samaksājis pašriska summu, tad tā ir, vēlākais, jāsamaksā, kad ir pabeigts transportlīdzekļa stiklu remonts vai nomaiņa, ja neesam vienojušies citādi.
  5. Ja jūsu apdrošināšanas sabiedrība atsakās jebkāda iemesla dēļ samaksāt par preci un/vai pakalpojumu, kuru esam jums snieguši, tai skaitā gadījumā, ja esam jūs apdrošināšanas sabiedrības vārdā informējuši, ka apdrošināšanas sabiedrība jūsu prasību apmierinās, tad mūsu izsniegto rēķinu apmaksas pienākums gulstas uz jums.
  6. Ja nav norunāts citādi, tad maksājumi ir jāveic ar priekšapmaksu. Kamēr jūsu pienākumi nav pilnībā un atbilstoši izpildīti, jums nav tiesību uz pakalpojumu un/vai preci.
  7. Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt klienta apmierinātību. Ja jums ir pretenzijas un vēlaties iesniegt sūdzību saistībā ar mūsu pakalpojumiem, tad, lūdzu, zvaniet uz numuru +371 676 60 129 vai rakstiet klientu apkalpošanas centram uz adresi «Carglass Latvia» OÜ, Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, Rīga, LV-2167.
  8. Jūs apliecināt, ka pirms jebkādu darbu uzsākšanas esam jūsu transportlīdzekli kopā ar jums pārbaudījuši un darba kartītē norādītie bojājumi atbilst patiesībai.

Intelektuālais īpašums

Carglass® un logotips ir Belron Group S.A. un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes.

          

Visas šīs mājaslapas intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā autortiesības un zīmoli, ir rezervētas, un bez intelektuālā īpašuma īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jebkāda zīmola vai cita intelektuālā īpašuma reprodukcija vai izmantošana ir aizliegta. Tāpat bez mūsu rakstiskas piekrišanas ir aizliegta saišu veidošana uz šo mājaslapu.

Sarunu ierakstīšana

Kvalitātes kontroles nodrošināšanai mēs saglabājam dažas telefonsarunas, kuru dalībnieki ir mūsu darbinieki. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt atbilstošu apkalpošanu un vislabāko apkalpošanas kvalitāti, kā arī lai mēs varētu to pārbaudīt.

Vispārīgie norādījumi

Šie vispārīgie nosacījumi ir balstīti uz Latvijas tiesību aktiem.