• Novatoriska remonta un uzstādīšanas pakalpojumu sniegšana

    Lai vienmēr piedāvātu saviem klientiem jaunākos un modernākos remonta un uzstādīšanas pakalpojumus, «Belron» ir radījis inovāciju centru «Belron Technical», kur speciāli tehniķiem tiek radītas jaunas tehnoloģijas, darbarīki un apmācību programmas.

Ko mēs darām


Carglass® savā darbā izmanto tikai sākotnējā ražotāja (Original Equipment Manufacturer jeb OEM) standartiem atbilstošus stiklus. Mūsu speciālisti ir apmācīti veikt gandrīz visu transportlīdzekļu vējstiklu, sānu un aizmugurējo stiklu nomaiņu. Līdzās vējstiklu nomaiņai veicam arī vējstiklu remontu, kas saskan ar aizvien lielāku popularitāti gūstošo zaļo un saudzīgo domāšanu. Lai vienmēr piedāvātu saviem klientiem jaunākos un modernākos remonta un uzstādīšanas pakalpojumus, «Belron» ir radījis inovāciju centru «Belron Technical», kur speciāli tehniķiem tiek radītas jaunas tehnoloģijas, darbarīki un apmācību programmas. Tas garantē to, ka darbi jebkurā vietā tiek veikti vienādi un atbilstoši tiem pašiem standartiem. Mūsu ikdienas darba trīs galvenie palīglīdzekļi ir:

  • Ezi -Wire jeb stikla izņemšanas komplekts – tehniķis noņem stiklu ar speciālu palīglīdzekli, neizmantojot nazi.
  • 1-TEK jeb stikla uzstādīšanas komplekts – tehniķis stiklu var ielikt viens pats, viņam nav nepieciešama cita tehniķa palīdzība, turklāt šo komplektu ir iespējams izmantot mobili, t.i., doties ar to pie klienta.
  • Glass Medic – novatorisks stiklu bojājumu labošanas komplekts, kuru izmanto tikai Carglass® zīmolu pārstāvoši uzņēmumi.