• Drošība

Drošība


Mēs rēķināmies ar to, ka ir svarīgi aizsargāt personīgo informāciju, kuru apstrādājam, un pret to ir jāizturas ar atbildību. Savā darbībā mēs vadāmies atbilstoši Personas datu aizsardzības likumam.

Lai aizsargātu datus, mēs īstenojam šīs jomas atzītiem standartiem atbilstošus piesardzības pasākumus, lai novērstu neautorizētu piekļuvi personīgajai informācijai, tās izmantošanu, publiskošanu, grozīšanu vai pazušanu.

Tomēr neviena drošības tehnika nav 100% efektīva. Sūtot personīgo informāciju ar datortīkla starpniecību, vienmēr pastāv neliels drošības apdraudējums. Tāpēc mēs nevaram garantēt pilnīgu personīgās informācijas drošību saistībā ar to, kas nav atkarīgs no mums pašiem.