• Droša apkalpošana

CIEN. KLIENTI, PARTNERI

Covid-19 izsludinātās arkārtas situācijas laikā Carglass ® klientu apkalpošanas centri ir
atvērti mūsu klientiem. Visaugstāko prioritāti nodrošinām klientu un darbinieku drošībai.
Mēs ievērojam SAM un papildu drošības prasības, lai palīdzētu savaldīt koronavīrusa
izplatību.

KĀDUS PASĀKUMUS MĒS VEICAM,
LAI NODROŠINĀTU DROŠĪBU?

Carglass ® klientu apkalpošanas centrā pie durvīm atradīsiet:

Dezinficējošu roku šķidrumu –

paredzēts lietošanai pirms un pēc dokumentu parakstīšanas, atslēgu nodošanas.

Medicīniskie cimdi -

lietošanai pirms dokumenta parakstīšanas, pirms automašīnas atslēgu nodošanas.

Atkritumu tvertne –

izlietoto cimdu izmešanai.

Mēs iesakām:

1. Fotoattēlus sākotnējai pārbaudei iesūtīt uz e-pastu info@carglass.lv un konsultējieties pa tālruni.

2. Darbu veidlapu parakstīt ar savu atnesto pildspalvu.
3. Pagaidām neizmantot klientu uzgaidāmas telpas.
4. Par sniegtajiem pakalpojumiem Norēķināties ar kartem vai iepriekš veiktu pārskaitījumu.
5. Ievērot 2 m attālumu no Carglass ® darbinieka.

KĀDUS DROŠĪBAS PASĀKUMUS
MĒS VEICAM, VEICOT AUTOMAŠĪNAS
STIKLA REMONTU VAI NOMAIŅU?

SAVIEM KLIENTIEM NODROŠINĀM DROŠU APKALPOŠANU, DARBINIEKIEM -DROŠUS DARBA APSTĀKĻUS.