LV | RU

Darījumu noteikumi

Darījumu noteikumi par automašīnas stiklu remonta un nomaiņas pakalpojumiem - mūsu līgums ar jums.

1. Lietojot mūsu mājaslapas pakalpojumus, Jūs sadarbojaties ar patstāvīgo parstāvniecību UAB " Euroglass", kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura veic uzņēmējdarbību Latvijā ar preču zīmi Carglass.Tādējādi, visas atsauces uz "mēs", "Carglass®" vai "mūsu" nozīmē automātiski Carglass®.

Vēršoties pie Carglass@, lai veiktu automašīnas stikla nomaiņas vai remonta darbus automašīnai, Jūs piekrītat, ka mūsu darbu regulē šeit norādītie noteikumi un nosacījumi. Mūsu līgums ar Jums tiek noslēgts brīdī, kad veicat mūsu pakalpojumu pasūtījumu. Lielākā daļa, taču ne visi šeit norādītie noteikumi ir atspoguļoti pārdošanas dokumentācijā, ko Jums lūgs parakstīt, kad mēs pieņemsim Jūsu automašīnu. Ja mūsu darbs tiek veikts apdrošināšanas polises prasības ietvaros un Jūs neesat polises īpašnieks, Jūs garantējat, ka darījums ar mums tiek noslēgts ar polises īpašnieka piekrišanu. Ja mēs neesam iecelti par apdrošinātāja aģentu, lai risinātu pretenziju saskaņā ar polisi, ko izdevis šis apdrošinātājs, un mūsu darbs iekļauj pretenziju saskaņā ar polisi, ko izdevis šis apdrošinātājs, Jūs ieceļat mūs par savu aģentu, lai Jūsu vārdā risinātu šo pretenziju. (Jūsu vai Jūsu pārstāvja) paraksts, kas izdarīts apmeklējuma brīdī, apstiprina mūsu pilnvarojumu risināt pretenziju polises īpašnieka vārdā.

2.  Ja pieejams, mēs pārbaudām jaunāko informāciju, ko mums iesnieguši apdrošinātāji, lai gūtu apstiprinājumu, ka mūsu darbu var apmaksāt saskaņā ar Jūsu apdrošināšanas polisi. Mēs nesniedzam nekādas garantijas par Jūsu polises seguma apmēru, un Jūs to atzīstat.

3.  REMONTA LAIKĀ, NE MŪSU AUTOMEHĀNIĶA VAINAS DĒĻ, STIKLS VAR SAPLAISĀT TĀDĀ APMĒRĀ, KA TO VAIRS NAV IESPĒJAMS REMONTĒT. JŪS ATZĪSTAT ŠO RISKU. Ja tā notiek, mēs jautāsim, vai vēlaties, lai mēs stiklu nomainām. Ja vēlēsieties veikt nomaiņu, jūs piekrītat, ka uz šo pakalpojumu attiecas šo noteikumu 4. punkts. Mēs ņemsim vērā visas summas, ko esat mums samaksājis.

4.  JŪS PIEKRĪTAT UZŅEMTIES ATBILDĪBU PAR MŪSU SNIEGTĀ PAKALPOJUMA PILNĀM IZMAKSĀM. Ja Jūsu apdrošināšanas polise sedz stiklu bojājumus, iespējams, varat prasīt atlīdzināt daļu mūsu izmaksu savas apdrošināšanas polises ietvaros. Ja pretenziju, saskaņā ar savu polisi, iesniedzat ar Carglass@ starpniecību, Jūs piekrītat samaksāt mums polisē norādīto pašrisku un tam, ka mēs varam saņemt atlikušo samaksas summu no Jūsu apdrošinātāja. Ja apdrošinātājs atsaka nodrošināt segumu saskaņā ar polisi, Jūs piekrītat samaksāt mūsu parasto mazumtirdzniecības cenu par Jums sniegto pakalpojumu.

5.   Ja polises īpašnieks ir reģistrēts PVN maksātājs, polises īpašnieks piekrīt samaksāt PVN par mūsu pakalpojumu. Kad veicat pasūtījumu, iespējams, esat samaksājis PVN, kas aprēķināts par materiālu, ko parasti izmantojam tādām automašīnām kā Jūsējā. Ja darba veikšanai mums nepieciešams izmantot materiālus (piemēram, maliņas vai stiprinājumus), ko nebijām paredzējuši, mūsu prasītā cena un PVN no tās var mainīties. Tādā gadījumā Jūs piekrītat samaksāt visas papildu izmaksas un PVN, bet mēs piekrītam atmaksāt mūsu izmaksas un PVN tādā mērā, par cik summa, kas Jums būtu bijusi jāmaksā, samazinās.

6.    Veiktā stikla remonta redzamība atkarīga no bojājuma veida remonta brīdī. Ja Jūs neapmierina stikla izskats pēc veiktā remonta, mēs varam stiklu nomainīt, ja Jūs apņematies samaksāt nepieciešamo summu.

7.    Pirms darbu sākuma mūsu automehāniķis diagrammas formā fiksēs automašīnas redzamos bojājumus. MĒS NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR BOJĀJUMIEM, VAI TIE BŪTU REDZAMI, VAI NE, KAS PASTĀVĒJA, PIRMS MĒS SĀKĀM DARBU PIE JŪSU AUTOMAŠĪNAS.

8.   Mēs izpildīsim savus pakalpojumus tik labi, cik tas iespējams, vietā un laikā, par ko būsim vienojušies. Mēs paturam tiesības mainīt Jūsu apmeklējuma laiku jebkāda iemesla dēļ. Mēs informēsim Jūs par visām izmaiņām pirms apstiprinātā apmeklējuma laika. Ja Jums ir sūdzības par mūsu pakalpojumiem, lūdzam zvanīt pa tālruni +371 676 601 29 vai sazināties rakstiski ar Carglass® klientu apkalpošanas centru, izmantojot adresi, kas norādīta lapas apakšējā daļā. Ja mēs sabojāsim Jūsu automašīnu, mēs varam organizēt tās remontu un Jums par to nebūs jāmaksā. Ja bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Jūs organizējat remontu patstāvīgi, mēs negarantējam Jums radušos izmaksu apmaksu.

9.    JŪS ATZĪSTAT, KA MŪSU IZMAKSAS PAR JŪSU AUTOMAŠĪNAS REMONTU, JA MĒS TO ESAM SABOJĀJUŠI, IESPĒJAMS, PĀRSNIEGS SAMAKSU, KO ESAM SAŅĒMUŠI PAR SAVU PAKALPOJUMU. ŠĪ IEMESLA DĒĻ JŪS PIEKRĪTAT, KA MŪSU ATBILDĪBA PRET JUMS TIEK IEROBEŽOTA LĪDZ: (A) KOPĒJĀM IZMAKSĀM PAR BOJĀJUMU, KO ESAM RADĪJUŠI JŪSU AUTOMAŠĪNAI, REMONTU, plus (B) PAR LAIKPOSMU, KAMĒR JŪSU AUTOMAŠĪNA NAV JUMS PIEEJAMA UN KAS PĀRSNIEDZ VIENU DIENU, PĒC JŪSU IZVĒLES, MŪSU IZMAKSĀM PAR ALTERNATĪVA TRANSPORTLĪDZEKĻA NODROŠINĀŠANU JUMS VAI JŪSU IZVĒLĒTU MAIŅAS AUTOMAŠĪNU (RĪKOJOTIES PAMATOTI). IEVĒROJOT IEPRIEKŠ NOTEIKTO, JŪS PIEKRĪTAT, KA JA MĒS NEESAM JUMS RAKSTISKI APSTIPRINĀJUŠI PRETĒJO, PIRMS MĒS UZSĀKAM DARBU, JŪS UN Carglass@ NEPAREDZAT, KA  Carglass@ NODROŠINĀS JUMS KOMPENSĀCIJU PAR IENĀKUMU ZAUDĒŠANU, JŪSU AUTOMAŠĪNAS IZMANTOŠANAS ZAUDĒŠANU, KOMERCDARBĪBAS VAI PEĻŅAS ZAUDĒŠANU VAI SKAIDRI EKONOMISKA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, VAI NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS JUMS RADUŠIES MŪSU DARBA REZULTĀTĀ.

Nekas neierobežo mūsu atbildību par krāpšanu vai personas nāvi vai ievainojumiem, kas radušies mūsu nolaidības dēļ. Jūsu likumā paredzētās tiesības paliek neskartas.

10.  Mēs nevaram nomainīt vējstiklu uz sarūsējuša metāla. Ja secināsim, ka Jūsu automašīna ir sarūsējusi, mēs darbu pārtrauksim. Tādā gadījumā mēs Jums paskaidrosim citas, alternatīvas iespējas.

11. Dažām automašīnām uz vējstikla ir uzstādītas ADAS kameras. Saskaņā ar automašīnu ražotāju specifikācijām, dažām no ADAS kamerām pēc vējstikla nomaiņas nepieciešama atkārtota kalibrēšana.

Šobrīd Carglass@ šo pakalpojumu var nodrošināt.  Ja jūsu automašīnas ADAS kamerai rekomendēts veikt atkārtotu kalibrēšanu, pirms rezervācijas veikšanas pie mums mēs Jūs par to informēsim un pārliecināsimies, vai vēlaties veikt vējstikla maiņu.

15. Uz visiem pasūtījumiem, kurus veicat pie mums pa telefonu vai tiešsaistē, attieksies Latvijas attāļinātas tirdzniecības noteikumi. Mēs labprāt iepazīstinām Jūs ar attiecīgo informaciju:

a. Carglass® preču zīme pieder kompānijai Belron C.A. SIA “Euroglass ” ir lincencētas tiesības izmantot preču zīmi Carglass®.
Carglass® ir pastavigs uzņēmuma pārstāvis, sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Euroglass” un reģistrēts Latvijā ar PVN numuru LV 90010966040.

b. Carglass® ir automašīnu stiklu remonta un nomaiņas produktu piegādātājs un pakalpojumu sniedzējs.

c. Piedāvājot sava pakalpojuma cenu, mēs aprēķinām, kādas detaļas būs nepieciešamas Jūsu automašīnas remontam. Ja šie aprēķini izrādīsies nepareizi, mūsu cena mainīsies atkarībā no darba izpildei nepieciešamo detaļu izcenojumiem. Piemēram, mums jāmaina mala, ko parasti šādām automašīnām nemainām. Mēs paturam tiesības koriģēt cenu un iekasētā PVN summu atbilstoši precēm, ko piegādājam, sniedzot Jums pakalpojumu.

d. Ja Jūs noformēsiet apdrošināšas gadījumu un mēs saņemsim attiecīgo informāciju no Jūsu apdrošinātāja, mēs informēsim Jūs par pašriska summu, kāda Jums varētu būt jāmaksā un pieprasīsim atlikušo samaksas daļu no apdrošinātāja.. Ja mums neizdosies saņemt apstiprinājumu par Jūsu polises informāciju pirms pakalpojumu sniegšanas, mēs uzticēsimies no Jums saņemtajai  informācijai. Mēs paturam visas tiesības atgūt samaksu par saviem pakalpojumiem jebkādos apstākļos, tostarp bez ierobežojuma situācijās, kad Jūsu sniegtā informācija bijusi nepareiza, neatkarīgi no tā, vai tā bija Jūsu vaina.

e. Mēs nepieprasām papildu samaksu par izstrādājumu, ko izmantojam pakalpojuma sniegšanā, piegādi. Mēs pieņemam samaksu telefoniski, izmantojot vairumu izplatītāko debetkaršu vai kredītkaršu, izņemot Diner's Club. Mēs pieņemam arī uzņēmumu čekus, taču nepieņemam privātus čekus. Mēs nepieņemam skaidras naudas maksājumus mūsu automehāniķim, bet varam pieņemt samaksu skaidrā naudā mūsu filiālēs..

f. Mēs sniegsim pakalpojumu vietā, par kuru esam vienojušies.

g. Parasti, saskaņā ar Attālinātas tirdzniecības noteikumiem, ja esat patērētājs, Jums ir tiesības atsaukt mūsu līgumu 7 darba dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, vai,ja tas notiek vēlāk, 7 darba dienu laikā pēc tam, kad esat saņēmis informāciju par savām atcelšanas tiesībām un citu šajos noteikumos izklāstīto informāciju. Taču Jūs piekrītat, ka mēs varam uzsākt darbu pie Jūsu automašīnas pirms parastā atcelšanas termiņa beigām, un Jūs piekrītat, ka Jūsu atcelšanas tiesības saskaņā ar Attālinātas tirdzniecības noteikumiem izbeidzas, tiklīdz tiek uzsākts darbs. Līdz ar to jūs varat atcelt apmeklējumu un jebkurā laikā varat saņemt atpakaļ visas naudas summas, kuras esat mums samaksājis, pirms mēs sākam remonta vai nomaiņas darbu. Jūs nedrīkstat atcelt pasūtījumu pēc tam, kad esam uzsākuši darbu, un mēs paturam tiesības saņemt samaksu par savu pakalpojumu apstākļos, kad Jūs mēģināt atcelt mūsu pakalpojumu vai pieprasāt pārtraukt darbu pie Jūsu automašīnas pēc tam, kad mēs esam uzsākusi darbu.

h. Cena, ko piedāvājam par saviem pakalpojumiem, ir spēkā sarunas laikā, kad tā tika izteikta. Līdz ar to mēs varam atteikties no Jums piedāvātās cenas, ja Jūs nepiekrītat saņemt attiecīgo pakalpojumu sarunas, kuras laikā šis piedāvājums Jums pirmoreiz izteikts, turpinājumā.

i. Ja esam no Jums pieņēmuši jebkādu maksājumu, kad Jūs veicāt pasūtījumu, mēs paturēsim šo samaksu kā avansu līdz brīdim, kad uzsāksim darbu pie Jūsu automašīnas. Tiklīdz mēs būsim uzsākuši darbu, mēs paturam tiesības paturēt visus maksājumus, ko esat mums veikuši.

j. Jebkādi līgumi tiek slēgti tikai un vienīgi angļu valodā.

15. Carglass@ cenšas mazināt krāpšanos, kas tiek veikta, izmantojot kredītkartes. Mēs paturam tiesības nepieņemt maksājumus, izmantojot debetkarti vai kredītkarti, ja mums ir aizdomas, ka šādā veidā var tikt notikt krāpšana, kas vērsta pret mums vai reģistrēto kartes īpašnieku.

16.  Mūsu darījumu noteikumus un visus strīdus vai pretenzijas, kas rodas saistībā ar tiem vai tajos apskatītajiem jautājumiem (tostarp, jebkāda veida strīdiem vai pretenzijām, kas tieši vai netieši no tiem izriet) regulē un interpretē atbilstoši Latvijas likumiem.

17. Latvijas tiesām ir eksluzīva jurisdikcija attiecībā uz visām pretenzijām, kas izriet no vai ir saistītas ar mūsu precēm un pakalpojumiem, taču vienlaikus mēs paturam tiesības vērsties pret Jums par šo noteikumu pārkāpumu Jūsu mītnes valstī vai jebkurā citā attiecīgā valstī.