LV | RU

Vējstikla nomaiņa

Mēs vienmēr cenšamies salabot vējstikla bojājumus, taču reizēm bojājuma raksturs liedz to darīt un vējstikls jāmaina.

Mēs, Carglass®, izmantojam tikai OEM standartiem atbilstošu stiklu. Vai to piegādā ražotāji, vai izplatītāji, mēs garantējam, ka mūsu izmantotais stikls ir tikpat kvalitatīvs kā tas, kuru nomainām.

Noskatieties īsu prezentāciju, lai redzētu, kā Carglass® nomaina sabojātu vējstiklu ar stiklu, kas ne ar ko neatšķiras no oriģinālā.